ระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ค้นหาอาคารสถานที่
คำค้น / keyword
เช่น 113/2559, อาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์
วิธีใช้ : กดปุ่มซ้ายของเมาส์ตรงแผนที่ค้างไว้ แล้ว ลาก เพื่อเลื่อนแผนที่ไปมา. หมุน (scroll) ลูกหมุน (wheel) ของเมาส์เพื่อ ซูมเข้าและซูมออก
All rights reserved