Work Integrated Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงรายค้นหาอาคารสถานที่
พิมพ์หมายเลขห้อง หรือ ชื่ออาคาร
เช่น 2630 หรือ อาคารเรียนรวม 25 ปี

แนะนำอาคารสถานที่
หมายเหตุ : เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Google Chrome,Firefox,IE11 สำหรับ IE8 อาจไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง !!!
      วิธีใช้ :
กดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้ว ลาก เพื่อเลื่อนแผนที่ไปมา: หมุนลูกหมุนของเมาส์เพื่อ ซูมเข้าออก หรือ กด zoom ...
                 คลิ๊ก icon
หรือ ชื่อของอาคารสถานที่ เพื่อดูรูปอาคารสถานที่ และ คลิ๊กข้อมูลอาคารสถานที่ เพื่อดูข้อมูลทั่วไป< Best Fit Screen Resolution 1024 x 768 pixels >